Takarítónő

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ                  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
Szolgáltatási Csoport

takarítónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű várhatóan 2022.09.30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik S. utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irodák, étkezők, folyosók, mosdók, lépcsőházak tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló iratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, bemutatása csak felvétel esetén),
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Olenyikné Szilasi Ágens, csoprotvezető nyújt, a +36 (28) 511-699 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.hu honlapon - 2019. május 30.
 • NAIK, MGI honlapon - 2019. május 30.
 • Gödöllői Szolgálat

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://mgi.naik.hu/ honlapon szerezhet.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.