A jövő megérkezett – permeteződrónok a mezőgazdaságban
2019. május 31., péntek, 08:19

Május 28-án került sor Gödöllőn a NAIK, a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) és a NAK közös szervezésében a „Drónok a mezőgazdaságban – permeteződrónok alkalmazásának lehetőségei” című konferenciára.

A szakmai rendezvény napi szinten aktuális és hiánypótló témája rendkívül nagyszámú érdeklődőt vonzott, a teljesen megtelt konferenciaterem is jól mutatta, hogy a technológiai fejlődés fontos területén próbáltak eligazítást nyújtani a szervezők.

A téma sokoldalú megközelítését célzó elméleti előadásokon túl a gyakorlat is jelen volt a rendezvényen, a NAIK MGI akkreditált Növényvédőgép Vizsgálólaboratóriumában hét cég képviselői hozták testközelbe kiállított drónjaikkal a legfrissebb fejlesztési irányokat.


Dr. Gulyás Zoltán, az idén 150 éves jubileumát ünneplő Mezőgazdasági Gépesítési Intézet igazgatója üdvözlő beszédében nyilvánvalóvá tette, hogy a drónok szerepüket tekintve már nem a jövő technológiáját képviselik, ez már a jelen, és haladéktalanul, de konstruktívan el kell kezdeni a bennük rejlő lehetőségek kiaknázását.


Dr. Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy a technológiai újítások egyre több kérdést vetnek fel, ezek megválaszolására hívták életre a szervezők ezt a konferenciát, ahol szervezett, szakértői keretek között kaphatnak pontos információkat az érdeklődők. Erre azért is van nagy szükség, mert a rohamléptékben fejlődő technológiai megoldások gyakorta megelőzik a jogi szabályozást, az ilyen nemkívánatos helyzeteknél pedig jobb minél gyorsabban tiszta vizet önteni a pohárba. Nem a precíziós gazdálkodásra történő átállás költsége az igazán komoly tétel, hanem az a deficit, amelyet annak hiánya évről évre okoz az ágazatban - fogalmazott a NAIK főigazgatója.

Rávilágított arra is, hogy ma már egyértelmű tény a dróntechnika feltartóztathatatlan fejlődése és terjedése. Várhatóan 5-8 éven belül a gyakorlatban is jelentős részben átveszik a drónok a földi gépek szerepét a növényvédelemben, de egyéb más területeken is: a növényállapot-felvételezésben, a talajállapot vizsgálatában és számtalan más mezőgazdasági munkánál is. Annak a célnak az eléréseben, amelyben a precíziós technológiák széles körű alkalmazása révén akár évi 300-350 Milliárd Forinttal is növelhető lesz a magyar agrárium kibocsátása, a dróntechnológiának kulcsszerepe lehet az elkövetkezendő időszakban – zárta köszöntőjét Dr. Gyuricza Csaba.

Petőházi Tamás, a NAK országos osztályelnöke köszöntőjében – mint minden ipari tevékenységben jelen lévő gondot – a munkaerőhiányt nevezte meg a közeljövő legégetőbb problémájaként, amelynek következtében szükség van olyan technológiai útmutatásokra, innovációkra, amelyekkel a már említett kitűzött mezőgazdasági kibocsátást növelni tudjuk.

Ígéretét fejezte ki, hogy a NAK célkitűzéseiben fontos szerepet kap az Európai Uniós és a magyarországi jogharmonizáció meggyorsítása, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljenek azok a jogszabályok, amelyekkel a dróntechnológia akár 1-2 éven belül elfogadott lehet.

A köszöntők után első előadóként Negrutz Ágoston, az AM miniszteri főtanácsadója „A drón a jövő kihívása” címet viselő előadásában kitért arra, hogy pár éve a drónos technológia még csak vízió volt, de mára már sok helyen mindennapi használati tárggyá vált. Nagyon fontosnak tartja a hiteles szakmai hozzáértést, és ebben – véleménye szerint – Magyarország az élen jár.
 

Következő előadóként Dr. Veron Zsolt, az ITM Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály szakmai főtanácsadója és főosztályvezetője a Az Európai Uniós drónszabályozás hatásai a vállalkozói szférára című előadásában arról nyilatkozott, hogy egy korszakváltás határán van az agrárium, melyben az elkövetkezendő évek fogják eldönteni Magyarország helyzetét. Felvázolta azt az Európai Uniós szabályrendszert, amely jelenleg három kategóriából áll, és amelyben mindenki megtalálja azt a csoportot, amelybe a kívánt drónos tevékenysége beletartozik.

Jordán László, a NÉBIH NTAI igazgatója a A drón nem elég! A permetezés egyéb feltételei címet viselő előadásában bemutatta a drónok mezőgazdaságban való felhasználását mind monitoring, mind légi kijuttatás szempontjából. Leszögezte, hogy nem a hatóság korlátozza a drónok használatát, és a legfőbb cél egy olyan környezet és szabályrendszer létrehozása, amely a felhasználóknak és az állami szerveknek egyaránt megfelelő.


A SZIE MKK egyetemi adjunktusa, Dr. Zalai Mihály a Légi növényvédelem és növénytáplálás drónokkal. Tények és tervekc. előadásában megvilágította, hogy a drónok különböző felmérések során (pl.: termésbecslés, tőszámlálás, a vegetáció egészségi állapota stb.) már most is jelen vannak az agráriumban. A drónhasználat legfontosabb előnyei közé sorolta, hogy annak használata független a talajállapottól, a növényállomány magasságától és részben a sűrűségétől is.


A délutáni szekció első előadójaként Tóth Ágoston, a PMKH NTO osztályvezetője a Növényvédő szerekkel és termésnövelő anyagokkal végzett kísérletek engedélyezésecímű előadásában ismertette a növényvédő szerekkel és termésnövelő anyagokkal végzett kísérletek engedélyezésének szerepét, ezek árait és szabályozási rendszerét.


Dr. Gulyás Zoltán, a NAIK MGI intézetigazgatója elengedhetetlennek tartja, hogy a drónokat laboratóriumi körülmények között is teszteljék és vizsgálják, hiszen ott szabályozható paraméterekkel és állandó körülményeket biztosítva lehet reprodukálható és reprezentatív méréseket elvégezni és a laboratóriumi vizsgálatok biztosítják a megalapozás és a visszacsatolás lehetőségét is A NAIK MGI permeteződrónokkal kapcsolatos tevékenységeicímű előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg a mérések eredménye egy részletes gépvizsgálati jelentés, amely nem egyenértékű a típusminősítéssel. Bemutatta, hogy a NAIK MGI az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok mellett szántóföldi munkaminőségi vizsgálatokat is végez permeteződrónokon, továbbá vizsgálatait a közeljövőben kiterjeszti gyümölcsösökben és szőlőben történő kísérletekre is.

A konferencia záró előadása a A szabályozott cseppméretű permetezés (CDA) alkalmazási lehetőségei a precíziós gazdálkodásban, a permeteződrónok segítségével címet viselte, amelyben Törőcsik Pál, a Paulinus Agro Kft. ügyvezető igazgatója és Ladányi Sándor egy szemléletes bemutató keretében ismertette a szabályozott cseppméretű permetezés technológiáját, valamint a „drónvíz” fogalmát, hatásmechanizmusát. A „drónvíz” megoldást jelenhet a permeteződrónokból származó cseppek idő előtti kiszáradásának megakadályozására, illetve a növény felületéig való hatékonyabb eljuttatására.

A szakmai tanácskozás után került sor a kiállítói standok megtekintésére, ahol az AGRO-WAY Kft., a CLUE DRONE PR Kft., a DRONE AGRO Kft., a DUPLITEC Kft., az EUROSMART Kft., a HRP EUROPE Kft., és az I.S.M. TECHNOLOGY Kft. interaktív standjain az érdeklődők megismerhették a cégek által forgalmazott különböző drónokat és azok műszaki jellemzőit.

Az I.S.M. TECHNOLOGY Kft. szakembere által megtartott élő drónbemutatón egy professzionális mezőgazdasági permeteződrón – DJI AGRAS MG-1S – oktatási és kutatási célú bemutatójára került sor. A drón névleges tartálytérfogata 10 liter, repülési ideje kb. 12 perc, és egy óra alatt 4-6 hektár berepülésére képes.

 AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.