MGI - Állami Feladatok és Agrár-Műszaki Szakértői Osztály

Kutatási terület

A NAIK MGI Állami Feladatok és Agrár-Műszaki Szakértői Osztály a múltbéli kutatások eredményeinek tiszteletben tartásával, de a „modern” mezőgazdaság igényeit figyelembe véve kívánja új alapokra helyezni és újszerűen értelmezni kutatásait. Feladata az állami feladatokkal kapcsolatos szakmai háttértevékenység ellátása és az agrár-műszaki szakértői feladatokban történő közreműködés. További feladata a mezőgépészettel kapcsolatos szaktanácsadási tevékenység elősegítése, valamint műszaki-ökonómiai jellegű feladatok elvégzése. Az Osztály fő kutatási tevékenysége a mezőgazdasági gépek műszaki-ökonómiai értékelése, illetve a mezőgazdasági gépi munkák és a gépüzemeltetés költségeinek figyelemmel kísérése. Kutatásainkat vezérli, hogy az eredményeink, meglátásaink és következtetéseink a tudományos, társadalmi és gyakorlati területeken is hasznosíthatók legyenek, illetve további kutatások alapját képezze.


Kutatási témák


Mezőgazdasági gépi munkák költségelemzése

A mai mezőgazdaság elképzelhetetlen gépek nélkül, melyet a gazdálkodó hozzáértése mellett a gazdaságos gépüzemeltetés is meghatároz (szántóföldi körülmények között). A gépek megfelelő kihasználása, korszerűsítése, és gazdaságos üzemeltetése a hatékony termelés alapja. Az üzemeltetési költségek ismerete fontos a jó döntésekhez minden mezőgazdasággal foglalkozó számára. A különböző mezőgazdasági gépi munkák költségeinek megítélése a termelés gazdaságossági-jövedelmezőségi kérdéseinek elemzése alapján lehetséges, melyhez a gyakorlatból vett tényszámok szükségesek. Osztályunk (évtizedek óta) figyelemmel kíséri a mezőgazdasági gépi munkák és a gépüzemeltetés költségeinek alakulását. Évente a hazai felhasználói igényekhez alkalmazkodó gépüzemeltetési költség-előrejelzést készítünk, melyet szakmai kiadványban teszünk közzé. A kiadvány többek között elősegíti a technológiai tervezést, a megfelelő gépkiválasztást, lehetőséget kínál a gépek üzemeltetési költségének ellenőrzéshez, segítséget nyújt a különböző költségkalkulációkhoz stb.


A mezőgazdasági vállalkozások termelési erőforrásainak kiválasztása

A különböző erőforrásokhoz kapcsolódó költségek pontos ismerete szükséges a vezetési és szervezési feladatokhoz, a fejlesztési stratégiához, a menedzsmenti irányításhoz, a technológiai tervezéshez, a megfelelő gépkiválasztáshoz, a különböző költségkalkulációkhoz stb. A termelési költség egyes tényezői eltérőek a világban, és egységesen elfogadott vizsgálati módszertannal nem találkozhatunk. Kutatásunk célkitűzése a költségelemzésekkel kapcsolatos nézetek differenciált elemzése és kritikai értékelése. A kutatás fő célja egy olyan újszerű és korszerű módszertan kidolgozása, mely a különböző típusú erőforrások és mezőgazdasági műveletek esetében pontos költségeredményekkel szolgálhat a felhasználók számára.


Innováció által vezérelt piactudatos technológiafejlesztés

Az európai mezőgazdasági támogatási rendszer átalakulásával, a termelési támogatások fokozatos megszűnésével egyre nagyobb szerepet játszik az innováció az agrártermelésben. A hazai kutatóintézeti hálózat megőrzésének egyik fontos eszköze az innovációs láncba illesztett együttműködés, közös tevékenység. Az általunk ún. piactudatos technológiafejlesztésnek definiált rendszer az agrárgazdaság marketing tevékenységére és a mezőgazdasági termékek versenyképességének növelésére koncentrál. Célja az inputszolgáltatók közötti versenyhelyzet kezelése, a kínálati oldal bővítése, a megmerevedett kereskedelmi struktúrák fellazítása, a gépesítés optimalizálásának elősegítése, illetve a célszerű technológiafejlesztés lehetőségének biztosítása.


Elektronikus agrárbeszerzési piactér

Kutatásunkban a piactudatos technológiafejlesztési rendszer alapjait felhasználva olyan innovatív online piactér koncepcióját alakítottuk ki, amely a mezőgazdasági termelőket és beszállítókat egyesíti egy rendszerbe, és mint szervezési innováció lerövidíti a szereplők egymásra találását. A koncepció alapján minden érintett előnyhöz juthat, illetve versenyösztönző hatású. A rendszer nemcsak a kereslet és kínálat találkozásának helyszíne, hanem egy tudásbázis is.

Munkatársak

Munkakör: osztályvezető, tudományos főmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511615
Fax: +36 28511600
Mobil: +36 703137482
E-mail: gally.szilvia[kukac]mgi.naik.hu
Barabás-Olasz Zsófia
Munkakör: intézeti mérnök
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511630
Fax: +36 28511600
Mobil: +36 709354841
E-mail: barabas.olasz.zsofia[kukac]mgi.naik.hu
Szabó Attila
Munkakör: ügyintéző
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511617
Fax: +36 28511600
Mobil: +36 709354845
E-mail: szabo.attila[kukac]mgi.naik.huAMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.