MGI - Állattartási- és Biológiai Folyamatok Gépesítése Főosztály

A főosztály alá tartozik az Állattartási, Takarmányozási és Környezettechnikai Folyamatok Gépesítése Osztály és a Bioenergetikai Osztály.

Szervezeti alegységek

Kutatási osztályunk tevékenységének célja, a mezőgazdaság környezetbarát működésére és műszaki fejlesztésére alapozottan az állattartási, takarmányfeldolgozási és tárolási technológiák, továbbá a kapcsolódó környezettechnikai folyamatok gépeinek és eljárásainak fejlesztő vizsgálata a hazai és európai uniós direktívák és jogszabályok függvényében.

A mezőgazdasági energiagazdálkodás fejlesztése, a megújuló energiaforrások kutatása, hazai és külföldi kutatási eredmények bevezetése érdekében az 1970-es évek végén, a fosszilis energia válságból eredően, önálló kutatási egység alakult az Intézetben.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.