MGI - Állattartási- és Biológiai Folyamatok Gépesítése Főosztály - Állattartási, Takarmányozási és Környezettechnikai Folyamatok Gépesítése Osztály

Kutatási terület

Kutatási osztályunk tevékenységének célja, a mezőgazdaság környezetbarát működésére és műszaki fejlesztésére alapozottan az állattartási, takarmányfeldolgozási és tárolási technológiák, továbbá a kapcsolódó környezettechnikai folyamatok gépeinek és eljárásainak fejlesztő vizsgálata a hazai és európai uniós direktívák és jogszabályok függvényében.

Technológiai oldalról kiemelt figyelemmel követjük a gyakorlatban már alkalmazott tartástechnológiai eljárásokat, a mezőgazdasági termények feldolgozásának, tárolásának gépesítési kérdéseit, továbbá agrárenergetikai oldalról, kiemelten foglalkozunk a különböző fermentációs technológiákkal végzett alapanyag kezelési megoldásokkal, valamint a mezőgazdasági eredetű, a talajra, az élővízre és az atmoszférára ható szennyezések elemző vizsgálatával. A szakterülethez kapcsolódóan, alap- és alkalmazott kutatási, fejlesztési és innovációs programokhoz, valamint a piaci szereplők részére technológia tervezéséhez, technológiafejlesztéshez szükséges alapadatok szolgáltatását is végezzük.

 

Kutatási témák


A főbb gazdasági állatok jellemző tartástechnológiájú és méretű telepeinek ÜHG-, ammónia- és nitrát kibocsátásának elemzése az állattartás emissziós leltárának pontosítása céljára

A kutatási téma keretében vizsgált haszonállat fajok

A projekt célja volt, ökológiai, technikai és ökonómiai alapinformációk biztosítása a termelők, a politikai döntéshozók, a hatóságok számára a hatékony fenntarthatósági, környezetvédelmi stratégiák és intézkedések tervezéséhez, végrehajtásához és ellenőrzéséhez a haszonállat-tartás területén. A téma időbeni ütemezése szerint a különböző híg- és szilárd trágyás, mélyalmos és szabad tartási rendszerekben különböző termelési paraméterek (szaporaság, testtömeg­-gyarapodás stb.) mellett meghatároztuk a termeléssel összefüggő legfontosabb környezetterhelő faktorokat is. A vizsgálatok alapján javaslat készült a takarmányozási, tartási és trágyakezelési technológiák környezetvédelmi szempontú optimalizálására. Összefoglalóan, a haszonállat kategóriákra irányuló olyan vizsgálati módszer, adatgyűjtés és feldolgozás kifejlesztése valósult meg, amely lehetővé teszi rendszeresen frissíthető tartástechnológiai és trágyakezelési adatbázis létrehozását és fenntartását.


Baromfitrágya fermentálási technológia fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

A trágyatárolás, - feldolgozás technológiai fejlesztését a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt tématerületnek tekinti, támogatja. A KFI téma keretében nagy mennyiségű baromfitrágya folyamatos feldolgozására alkalmas technológia üzemi vizsgálatát végeztük. Vizsgálataink kiterjedtek a technológia műszaki jellemzőire, a fermentációs folyamat hőtechnikai paramétereire, valamint a baromfitrágya száradási- hő és anyagtranszportjára. A nagyüzemi eljárással készült fermentált trágyák mellett, a laborfermentálási próbák végtermékeit is vizsgáljuk a tápanyag visszapótlására vonatkozólag. Megalapozó kísérleteket a NAIK MGI-ben laboratóriumi körülmények között növénynevelő ládákban és lehetőség szerint szántóföldön is végezzük, ahol a különböző kijuttatási mennyiségek mellett az állományjellemzők alakulását is figyelemmel kísérjük. A kijuttatásra kerülő anyag tulajdonságait kihasználva öntözéssel kombinált hasznosítási lehetőségeket is érdemesnek tartunk kísérlet formában végrehajtani a közeljövőben.

Nagyüzemi baromfitrágya fermentáció technológiája


Kutatások a versenyképes sertéstartási technológia fejlesztéséhez

Négy-öt kiválasztott magyarországi sertéstartó, illetve tenyésztő mikro, kis és közép üzemek technológiai felmérését végeztük a téma keretében, amely kiterjedt a lehető legjobb információs rendszer kiépítésére, valamint a főbb tartástechnológiai (pl. etetés, itatás, klíma, belső trágyagyűjtés és eltávolítás, higiénia) elemek meghatározására. A kiválasztott és a tanulmányozott körbe tartozó telepek műszaki – technológiai - gazdaságossági vizsgálata is elvégzésre került, a veszteségek feltárása és javasolható fejlesztési megoldások mellett.  Egy működő, hazai telepen kísérleti jelleggel kialakításra került a talajhővel történő levegő temperálás az egyik sertés ólban, amelynek értékelését és alkalmazási lehetőségeinek kiterjesztését is vizsgáltuk.

Egy hazai sertéstartó telepen kialakított hűtő/fűtő rendszer talaj-hőcserélővel


Sertéstartó gazdaságok almos trágya kezelés- és kihelyezés technológiai gyakorlatának felmérése és adatbázisba rendezése

A kiválasztott területi elhelyezkedés, üzemméret, valamint gazdálkodási gyakorlat szempontjából reprezentatívnak tekinthető sertéstartó gazdaságok szerves trágya kezelésének és kihelyezésének technológiai gyakorlatának felmérését továbbá adatbázisba rendezését végeztük a KFI téma keretében. Célkitűzésként fogalmazódott meg a technológiai felmérés alapján az almos trágya felhasználásból eredő károsanyag-kibocsátás valós mértékének pontosítása, a magyarországi sertéságazatról való egzaktabb és átfogóbb kép kialakítása, valamint a nemzetközi és európai szintű tárgyalások folyamán, a Közös Agrárpolitikában vállalható követelmények meghatározáshoz egyéb háttér-információk biztosítása.

A sertéstartó gazdaságok trágyakezelési gyakorlatának jellemző fázisai

Munkatársak

Munkakör: osztályvezető, tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511632
Fax: +36 28511600
Mobil: +36 703323676
E-mail: vojtela.tibor[kukac]mgi.naik.hu
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511654
Fax: +36 28511600
Mobil: +36 704534792
E-mail: bercesi.gabor[kukac]mgi.naik.hu
Munkakör: intézeti mérnök
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511691
Fax: +36 28511600
E-mail: lehoczki.zsuzsanna[kukac]mgi.naik.hu
Munkakör: tudományos munkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511637
Fax: +36 28511600
E-mail: safranyik.ferenc[kukac]mgi.naik.huAMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.