MGI - Állattartási- és Biológiai Folyamatok Gépesítése Főosztály - Bioenergetikai Osztály

A mezőgazdasági energiagazdálkodás fejlesztése, a megújuló energiaforrások kutatása, hazai és külföldi kutatási eredmények bevezetése érdekében az 1970-es évek végén, a fosszilis energia válságból eredően, önálló kutatási egység alakult az Intézetben. Elsődleges cél és feladat a megújuló energiahordozók és hasznosító berendezéseik vizsgálata, valamint a hasznosításukat elősegítő műszaki, minőségi követelmények összeállítása volt. Az Osztály kutatási témái kiterjednek a nem szokványos energiahordozók fejlesztésére, előállítására, lágy- és fásszárú alapanyagok, kommunális, lakossági hulladékok vizsgálatára olyan tüzelőanyagok kifejlesztése érdekében, melyek előállítása fenntartható, felhasználását környezetbarát módon lehet biztosítani.

Az Osztály munkájában nagy hangsúlyt kap a kogenerációs – kapcsolt hőenergia és villamosenergia termelés – energiatermelés kutatása is, mely fontos szegmense lesz a jövő energia-előállításának.

Egy másik K + F téma keretein belül - Magyarországon elsőként - létrejött egy egyedülálló, komplex agrár–erdészeti–energetikai ültetvényrendszer, ami lehetővé teszi - az említett rendszer mezőgazdasági, növénytani vizsgálatai mellett - a gépészeti és energetikai fókuszú megfigyeléseket és elemzéseket is.

A további munkafolyamatok során szerzett tapasztalatok, mérési eredmények széles körű publikációs tevékenységet is biztosítanak Intézet kutatói számára. Az Osztály az évek során számos hazai és nemzetközi K+F+I pályázati projektben vett részt konzorciumi partnerként és alvállalkozóként. Mindez köszönhető az Intézetben dolgozó kutatók és kutatást segítő személyzet szakmai tudásának és a magas színvonalú műszeres infrastruktúrának, melyet az Osztály folyamatosan fejleszt. Fontos feladat emellett a gyakorlatorientált alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési programok megvalósítása a partnerekkel, s nem utolsó sorban egy intenzív és kölcsönös tudástranszfer szerepének betöltése az oktatás és a hazai ipar között.

Munkatársak

Gaál Katalin Adrienn
Munkakör: intézeti mérnök
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511771
Fax: +36 28511600
Mobil: +36 709354841
E-mail: gaal.katalin[kukac]mgi.naik.hu
Dr. Megyeri Gábor
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Telefon: +36 28511614
Fax: +36 28511600
Mobil: +36 209434271
E-mail: megyeri.gabor[kukac]mgi.naik.hu
Üveges Zsuzsanna
Munkakör: tudományos segédmunkatárs
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Mobil: +36 703137480
E-mail: uveges.zsuzsanna[kukac]mgi.naik.huAMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.