MGI - Növénytermelés Gépesítése Főosztály - Növényvédőgép Vizsgálólaboratórium

A vizsgálólaboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált státusszal rendelkezik üzemi méretű szántóföldi és ültetvény (kertészeti) permetezőgépek vizsgálatára (akkreditálási okirat száma: NAH-1-1339/2016). Az üzemi méretű permetezőgépek jellemzőinek meghatározása mellett hordozható permetezőgépek, csávázógépek, granulátumszórók vizsgálatára is használható.

Az összesen 552 m2 alapterületű vizsgálólaboratórium gépvizsgáló csarnokból, általános laboratóriumból, lézerlaboratóriumból, műhelyből, raktárból, irodából és szociális helyiségekből áll.

A gépvizsgáló csarnok kialakítása többek között lehetővé teszi maximum 27 m munkaszélességű szántóföldi permetezőgépek keresztirányú szórásegyenletességének egy menetben történő vizsgálatát, valamint az ültetvény (kertészeti) permetezőgépek vertikális szórásképének meghatározását. Megfelelő elhelyezést teremt a műszaki maradékmennyiség méréséhez és a szabályozó berendezések ellenőrzéséhez készült hidraulikus vizsgálópad használatához.

A vizsgálólaboratórium kiemelt célja, hogy a gépvizsgálatok által elősegítse a növényvédő gépek és növényvédelmi technológiák fejlődését, hatékonyságát és biztosítsa a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépüzemeltetést.

A laboratórium munkatársai a laboratóriumban végzett tevékenységek mellett növényvédő gépek szántóföldi, munkaminőségi vizsgálatával, valamint a permetlécseppek szélcsatornás elsodródás vizsgálatával is foglalkoznak. A növényvédelmi gépek üzemeltetésével kapcsolatban a labor szaktanácsadási szerepet lát el.

A laboratórium fontos szerepet tölt be a szakemberképzésben és felsőoktatásban. Munkatársaink rendszeres elméleti és gyakorlati oktatásokat, bemutatókat szerveznek.

Továbbá hazai és külföldi gépgyártókkal, forgalmazókkal együttműködve piacképes termékek (új fejlesztésű permetezőgépek, új permetezési technológiák) kifejlesztését, vizsgálatát végzi.

A NAIK MGI tagja az Európai Mezőgépvizsgálók Hálózatának (European Network for Testing of Agricutural Machines – ENTAM). Az ENTAM a mezőgazdasági gépek vizsgálatát végző európai intézmények hálózata. Célja a mezőgazdasági gépek munkaminőségi, munkabiztonsági és környezetvédelmi szempontok alapján történő vizsgálatainak szabványosítása, szabványok kidolgozása, a vizsgálatok szabványos keretek között történő elvégzése. A vizsgálati eredmények a mezőgazdasági gépgyártók számára hasznos információval szolgálhatnak gépeik hatékonyabbá tételéhez, továbbfejlesztéséhez.

A Növényvédőgép Vizsgálólaboratórium az ENTAM követelményei szerinti permetezőgép-vizsgálatokat is végez. A vizsgálati eredményekből részletes mérési jegyzőkönyv és vizsgálati jelentés készül. A vizsgált gépekről készült mérési jegyzőkönyvek és jelentések az ENTAM honlapjáról elérhetőek.

A Növényvédőgép Vizsgálólaboratórium részt vesz továbbá az ENTAM tagintézmények közötti fúvóka összehasonlító vizsgálatokban, melyeknek célja a különböző tagintézmények által mért eredmények összehasonlítása, az összehasonlítás során a megfelelő pontossággal egymásnak megfeleltethető eredmények elérése.AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.