Betakarító gépek vizsgálata

Az arató-cséplő gépek energetikai és munkaminőségi fejlesztései mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gépkezelőt támogató rendszerek fejlesztései is a minél nagyobb betakarítási teljesítmény, áteresztő képesség és a változó üzemeltetési körülmények közötti minél nagyobb üzembiztonság elérése céljából. A beépített motorteljesítmény és az áteresztő képesség kihasználása az arató-cséplő gépek adapterei munkaszélességének növelésével és a munkasebesség minél magasabb szinten tartásával érhető el, mind kalászos gabona, mind napraforgó, mind kukorica betakarításban. A magas munkasebességek alkalmazásával elvégzett aratás és a nagy munkaszélességű adapterek munkavégző elemeinek figyelemmel kísérése nagy fizikai igénybevételt jelent a gépkezelő, a „kombájnos” számára. Ez a probléma pedig kihat az üzemeltetés biztonságára. A jelenleg alkalmazott mechanikus, lézeres, GPS vezérlésű rendszerek a kukorica, napraforgó és kalászosok esetében is segítik és tehermentesítik a gépkezelőt. A nagy munkaszélességű vágóasztalokkal való biztonságos üzemeltetés elősegítésére és a gépkezelők munkakörülményeinek a megkönnyítésére különböző szenzoros kamerákat alkalmaznak, melyek figyelik a terményfalat és a szenzoros „letapogatás” elvén avatkoznak be a betakarítógépek hidraulikus kormányrendszerének működésébe.

Nagyteljesítményű kasza vizsgálata GPS kormányzott traktorral Szögletes nagybálázó vizsgálata fedélzeti rendszerrel

A mezőgazdasági munkaműveletek pontos elvégzése a különböző mechanikus eszközök alkalmazása mellett is a gépkezelő gyakorlottságától, figyelmétől, a munkavégzés közbeni fizikai állapotától függ és kihat a termelés hatékonyságára, jövedelmezőségére. A napjainkban alkalmazott és használt rendszerek kiküszöbölik a mechanikus manuális üzemeltetés hibáit, ebből következően javíthatják a termelés hatékonyságát. A különböző rendszerek szoftverei, adatgyűjtő rendszerei pedig lehetőséget biztosítanak a hagyományostól eltérő, a precíziós gazdálkodásnak nevezett különböző szintű mezőgazdasági termelési folyamat alkalmazására, elsősorban a szántóföldi növénytermesztési ágazatban. A rendszerek és informatikai fejlesztések eredményeként a hazai gyakorlat részére is számos szolgáltatás, különböző gyártmányú és típusú terminálok érhetők el.

Betakarítógép csoportok és vizsgálataik

A mezőgazdasági betakarítási munkák során vizsgált gépcsoportok:

  • Arató-cséplő gép (kalászos gabona, kukorica csőtörő, napraforgó adapterek)
  • Magajáró betakarító gép (járvaszecskázó, szálastakarmány és silókukorica betakarítógép, stb.)
  • Egyéb magajáró betakarító gép (cukorrépa, burgonya, paradicsom, stb.)
  • Függesztett, félig függesztett, vontatott gépek (rendkezelők, kaszák, bálázók, stb.)

Precíziós rendszerrel szerelt betakarítógép és telemetriával ellátott adapter vizsgálata

Intézetünk betakarítógépek szántóföldi és labor mérései során évtizedek során kidolgozott vizsgálati utasítások szerint energetikai és munkaminőségi vizsgálatokat végez hagyományos és vezérelt gépek vizsgálatai során is. A szántóföldi mérések során a kijelölt mérőszakaszokon a teljesítményjellemzőket, az elérhető gépterhelést és az alapidőre vonatkozó területteljesítmény adatokat mérjük különböző munkasebességek mellett.

Kötözőanyag szakítóvizsgálata Energiamutatók vizsgálata

 AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.