Tiszta Levegő Párbeszéd Budapest
2017. október 5., csütörtök, 13:12

2017. október 3-4-én került megrendezésre a Tiszta Levegő Párbeszéd elnevezésű konferencia a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében. Az ülés témája a megoldások felkutatása a levegőtisztaság-védelmi célok elérése érdekében a fennálló helyzet elemzésével, a Nemzeti Légszennyezés-csökkentési Program kialakításának elősegítésével, a szinergiák és támogatási lehetőségek vizsgálatával, valamint a jó gyakorlatok összegyűjtésével és megosztásával. A meghívottak köre a tárcák, háttérintézmények, kormányhivatalok, az önkormányzatok, az ipar, a tudomány és a civil szféra képviselőire terjedt ki. A rendezvényen a NAIK-ot, kapcsolódó kutatásaik okán a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet munkatársai képviselték.

A keddi ülésnap a Magas Szintű Fórummal kezdődött, ahol megnyitó előadásában V. Németh Zsolt államtitkár tartott rövid bevezetőt Európa, azon belül is Magyarország jelenlegi levegőszennyezési helyzetét ismertetve. Kitért arra,  hogy az Európai Unió lakosságának 95 %-a a WHO ajánlásánál szennyezettebb levegőjű környezetben él. Beszélt arról is, hogy Magyarországon állami szinten milyen intézkedések, illetve programok mentén próbálják népszerűsíteni a környezettudatos életmódot (Európai mobilitási hét, Autómentes nap, Fűts okosan!).

Az EU Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Daniel Calleja Y Crespo köszöntőjében elmondta, hogy a közös cselekvésnek 4 pillére van. Első a problémák jobb megértése, második a jó gyakorlatok megosztása, harmadik a szakpolitikai intézkedések összehangolása, negyedik pedig a finanszírozás kérdése.

A köszöntőket követően tudományos előadások hangzottak el, melyekből a levegőminőség méréséről, a légszennyezettség egészségügyi hatásairól, a főbb szennyezőkről és szennyezőforrásokról, valamint a cselekvési stratégiákról tudhatott meg részleteket a hallgatóság.

A nap második felében a lakossági kibocsátásokról hangzottak el előadások, nagyobb hangsúlyt fektetve a konkrét cselekvési tervekre. Lakossági akciókról, programokról és azok eredményéről számoltak be az előadók, valamint Budapest, Miskolc és Pécs önkormányzatainak tapasztalatait osztották meg a témakörben. 

A második napon szűkebb körű szakmai megbeszélések zajlottak. Intézetünk a mezőgazdasági szekcióban ismertette röviden a téma szempontjából releváns kutatásait.AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.