NAIK - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

NAIK - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Az intézetről

A NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) első jogelődjét 1869-ben alapították Mosonmagyaróváron.

A NAIK MGI a mezőgazdaság gépesítését elősegítő műszaki és technológiai kutatással, fejlesztéssel, innovációs- és egyéb tevékenységgel foglalkozó kutatóintézet.

Minden tevékenységét a TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsított, az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeit kielégítő intézeti szintű integrált minőségirányítási rendszerében foglaltak szerint végzi, a növényvédő gépek és az energetikai berendezések és eszközök vizsgálatára a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált laboratóriummal rendelkezik.

A NAIK MGI stratégiai célkitűzése a magyar mezőgazdaság fenntartható, gyakorlatorientált és piactudatos fejlesztése, a környezeti erőforrások bővítésével. Taktikai célja olyan kutatások, fejlesztések, innovációs- és egyéb tevékenységek végzése, amelyek a mezőgazdálkodási gyakorlat számára hasznos és versenyképes termékeket, prototípusokat, technológiákat, szolgáltatásokat és közjavakat eredményeznek, és ez által érdemben hozzájárulnak az agrárágazat sikerességéhez. Ebben a tekintetben prioritása a szaktanácsadás, amely keretében több kiadványt jelentet meg (pl.: Mezőgazdasági Technika című preferált szakmai folyóirat, MGI Könyvek című könyvsorozat kutatóknak és termelőknek), szakmai programokat, bemutatókat szervez azzal a céllal, hogy eredményei és javaslatai a lehető legrövidebb időn belül a lehető legtöbb mezőgazdasági szereplő részére elérhetővé váljanak. A NAIK MGI céljai elérésére való törekvései keretében kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdasági termelőkkel, az ipari partnerekkel, más kutatóhelyekkel és felsőoktatási intézményekkel, a döntéshozókkal történő hazai és nemzetközi szakmai együttműködésekre, továbbá a fiatal kutatók aktív szerepvállalásának elősegítésére, a kutatói utánpótlás számára életpálya biztosítására.

A NAIK MGI főbb kutatási- és egyéb tématerületei:

 • Mezőgazdasági gépesítési alap- és alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések végzése, termeléstechnológiák kidolgozása és fejlesztése.
 • Talaj-megmunkálási és vetési, növénytermelési és betakarítási, 
 • növényápolási és növényvédelmi, tápanyag-visszapótlási, öntözési, 
 • állattartási és takarmány-feldolgozási, szárítási, tartósítási, tárolási, energetikai, környezetvédelmi, egyéb mezőgazdálkodási eljárások műszaki-technológiai
 • kutatása és fejlesztése.
 • Mezőgazdasági erőgépek hatékonyságnövelő kutatása.
 • Gumiabroncs – Talaj – Erőgép – Munkagép kapcsolatának és kölcsönhatásának kutatása.
 • Környezetkímélő talajművelési technológiák kutatása és fejlesztése.
 • Kertészeti és szőlészeti technológiák kutatása és fejlesztése.
 • Precíziós mezőgazdálkodás, térinformatikai és távérzékelési eljárások alkalmazása és fejlesztése.
 • Mezőgazdasági energiagazdálkodás, valamint a megújuló energiák hasznosításának kutatása és fejlesztése.
 • Biológiai és környezettechnikai műszaki technológiák és eljárások kutatása és fejlesztése.
 • Alacsony ÜHG kibocsátású trágya-feldolgozási technológiák kutatása és fejlesztése.
 • Szemes termények feldolgozásának, tartósításának és tárolásának, valamint a keveréktakarmány-gyártás eljárásainak kutatása és fejlesztése.
 • Szálas- és tömegtakarmányok, valamint mezőgazdasági melléktermékek tartósítási és tárolási eljárásainak kutatása és fejlesztése.
 • Mezőgazdasági gépek kísérleti fejlesztése, minőségtanúsítása, gépek és berendezések összehasonlító-, használati érték-, és tartósüzemi vizsgálata.
 • Növényvédelmi gépek típusminősítése, és időszakos felülvizsgálata.
 • Szakmai kiadványok, folyóiratok készítése, szakmai rendezvények, bemutatók szervezése és lebonyolítása, szaktanácsadás.AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.