Szolgáltatások

Az arató-cséplő gépek energetikai és munkaminőségi fejlesztései mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gépkezelőt támogató rendszerek fejlesztései is a minél nagyobb betakarítási teljesítmény, áteresztő képesség és a változó üzemeltetési körülmények közötti minél nagyobb üzembiztonság elérése céljából.

Az akkreditált vizsgálatok magukba foglalják a szilárd biomasszatüzelőanyagok analitikai vizsgálatát, tüzeléstechnikai paramétereinek vizsgálatát, a tüzelőberendezések szilárdrész emisszió, gázemisszió, és teljesítmény vizsgálatát, valamint ezen berendezések direkt és indirekt hatásfokának mérését. Ezen kívül végeznek pelletálási kísérleteket.

A NAIK MGI Mezőgazdasági Erőgépek Osztálya vállalja mezőgazdasági erőgépek laboratóriumi vizsgálatát, melynek során a NAIK MGI örvényáramú motorfékpadi, valamint teljesítményleadó tengelyen (TLT) keresztüli traktorfékezésre alkalmas mobil fékpadi berendezésével a telephelyen, illetve a mobil fékpad segítségével külső helyszínen is elvégezhető a motorok és erőgépek energetikai jellemzőinek vizsgálata.

Az MGI rendelkezik egy járművek haladás közbeni dinamikus igénybevételeit imitálni tudó körpályával, melyen egy- és kéttengelyes változatok egyaránt vizsgálhatók. A műpályás fárasztóvizsgálat során a szerkezetet sűrített dinamikus hatásoknak vetjük alá, így gyorsabban juthatunk el egy olyan igénybevétel számhoz, amely szerkezeti meghibásodást eredményezhet. A fárasztóvizsgálat során ébredő szerkezeti hibák helye és mértéke értékes információt szolgáltat a konstruktőröknek.

A vizsgálat során a megadott sebességeknél beállítható granulátum adagoló tengely fordulatszámok mellett az időegység alatt kijuttatott granulátum mennyiségét 6000 g méréshatárú és 0,1 g mérési pontosságú mérleggel mérjük. A mért tömegadatok, valamint az egyes géptípusokhoz tartozó kerékméretek, és az egyes adagoló-berendezésekhez tartozó sorok száma alapján számítjuk ki az adott beállításhoz tartozó, egy hektárra vetített kiszórt mennyiséget kg-ban.

A NAIK MGI és jogelődei tevékenységében mindig kiemelt szerepe volt a gépvizsgálatoknak, és ezen belül a mechanikai mennyiségek villamos mérésének. A mérendő mennyiségek széles köre illetve a méréssel kapcsolatban felmerülő egyéb igények pedig feltételezik az intézet kiváló műszer-ellátottságát és a méréstechnikával foglalkozó kollégák szakértelmét az általános méréstechnikai elvek mellett a gépészeti oldalon a vizsgált géppel/berendezéssel kapcsolatban és az alkalmazott mérőműszerek/mérőrendszerek üzemeltetésének és esetlegesen fejlesztésének területén is.

A mezőgép laboratóriumban különböző szántóföldi munkagépek, talajművelő gépek, gabona és szemenként vetőgépek vizsgálatait végezzük. Ezek a vizsgálatok kiterjednek a gépek munkaminőségi és energetikai jellemzőinak meghatározására. A munkaminőségi mutatók a talajművelő gépek estében a munkamélység, munkaszélesség, lazító vagy tömörítő, aprító és porhanyító hatás, talajegyengető, gyombekeverő és gyomirtó képesség. A vetőgépek esetében a szükséges tőtávolság, a sortávolság és a vetési mélység betartásának mértéke a munkaminőség meghatározója.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket - a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével - típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba történő hozatal előtt. Növényvédelmi gépek kizárólag a NAIK MGI által lefolytatott típusminősítési eljárás alapján kiadott forgalomba hozatali engedély birtokában hozhatók kereskedelmi forgalomba Magyarországon.

A növényvédőgép vizsgálólaboratórium az Európai Mezőgazdasági Gépvizsgáló Intézetek Hálózata (ENTAM) által elfogadott módszer szerinti vizsgálatokat végez (akkreditált). A vizsgálatok egy komplex mérési sorozatot valósítanak meg, amely kiterjed a gépek szórásegyenletességének, szabványos kialakításának ellenőrzésére, mérő- és szabályzó berendezések pontosságának meghatározására. A teszt eredményeket magyar és angol nyelven megjelentetjük, amelyek minden ENTAM tagországban elfogadottak.

 

A növényvédő gépek üzemi vizsgálata során relatív fedettséget, fajlagos cseppszámot, és anyaglerakódást határozunk meg. A mért adatok ismeretében pontos képet kapunk a gépek munkaminőségéről. Ezáltal segítséget nyújtunk a gépek megfelelő, precíz beállításához, illetve szakszerű és hatékony üzemeltetéséhez, elősegítve az anyagtakarékos és környezetbarát növényvédelmet.AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.